NEN2767 BOEI Conditiemeting MJOB Integrale Installatie Inspecties
WelkomInfoContact Links
installatie Inspecties
Conditiemeting en MJOP
Beheer en onderhoud
Onderzoek
Projectbegeleiding
Diensten
Installaties zijn in gebouwen geplaatst om een goed leef- en werkklimaat te creƫren. Niet alleen de techniek maar ook de wet- en regelgeving speelt daarin een grote rol.
Inspectie is het instrument om te toetsen of de installatie voldoet aan technische eisen en de vigerende wet- en regelgeving.
Tijdens inspecties worden gegevens verzameld die de basis zijn voor een doelmatig beheer van de installaties, tot in lengte van jaren.  

Elsinga Installatie Beheer inspecteert installaties tijdens de nieuwbouw of tijdens de gebruiksperiode. 
In de nieuwbouw of renovatie doen wij dat aan de hand van het bestek of werkomschrijving, in de gebruiksfase met behulp van de NEN2767.
 
Voor de conditiemeting zijn we gecertificeerd door het REOV. 


Welkom
Diensten
Info
Contact
Links