NEN2767 BOEI Conditiemeting MJOB Integrale Installatie Inspecties
WelkomDienstenContact Links
Over ons
Onze klanten
Kwaliteitsborging
Integraal Inspecteren
Recente projecten
Recente projecten zijn:

 Conditiemeting en Meerjarenonderhoud:
- Hangaars en kantoor- en werkgebouwen van de KLM
- Scholen van Purmerendse Scholengroep
- Slot Zeist
- Verzorgingstehuizen voor ouderen van Vilente, Woonzorg en Interzorg
- School-, sport-, werk-, en kantoorgebouwen Universiteit Twente
- Kantoor- en werkgebouwen, Penitentiaire inrichtingen, Rijksgebouwendienst
- Apotheken, Mediq
- Ronald McDonald Sportcomplex te Amsterdam

 Brandpreventie:
- Penitentiaire inrichtingen, Dienst Justitiele Inrichtingen
- Kantoor- en werkgebouwen Rijksgebouwendienst

Uitvoeringsbegeleiding:
- Politiebureau te Amsterdam
- Fysiotherapeutengebouw te Vlagtwedde en Winschoten
- Kerkgebouw te Lemmer en Winsum
- Kantoorgebouw te Winsum
- Gerechtsgebouw te Groningen

Welkom
Diensten
Info
Contact
Links